9 வயதில் 200 பதங்கங்கள் உலக சாதனை படைத்த இரட்டையர்

புதுச்சேரி மாநிலத்தை சேர்ந்த காரைக்காலில் உள்ள  இன்டர்நேஷ்னல் வி.ஆர்.எஸ் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் அக்டமி இயக்குனர் மகாகுரு வி.ஆர்.எஸ் குமாரிடம் மூன்று வயது முதல் கராத்தே சிலம்பம் யோகா கிக் பாக்ஸிங் குபுடோ தேக்வாண்டோ போன்ற எண்னற்ற தற்காப்பு கலைகலை கற்று இந்தியா …

Read More

WILL MEDAL OF WORLD RECORDS & WILL MEDAL OF KIDS RECORDS : கே.ஸ்ரீ விசாகன் மற்றும் கே ஸ்ரீஹரிணி இரட்டையர்கள் உலக சாதனை

WILL MEDAL OF WORLD RECORDS & WILL MEDAL OF KIDS RECORDS : கே.ஸ்ரீ விசாகன் மற்றும் கே ஸ்ரீஹரிணி இரட்டையர்கள் உலக சாதனை இரட்டையர்கள் உலக சாதனை புதுச்சேரி மாநிலத்தை சேர்ந்த காரைக்காலில் உள்ள  இன்டர்நேஷ்னல் வி.ஆர்.எஸ் …

Read More